Στοιχεία εκδότη

Στη συνέχεια αναφέρονται νομικές πληροφορίες σύμφωνα με την §5 του νόμου περί τηλεμέσων.

Διεύθυνση:

KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstr. 6 
79108 Freiburg i. Br.
Germany

Τηλέφωνο: +49 761 47744 - 100 
Φαξ: +49 761 47744 - 111
info-solar@kostal.com


ΑΦΜ / Vat No.
DE 253 130462 

Έδρα Freiburg - Δικαστήριο τόπου τήρησης εμπορικού μητρώου Freiburg HRB 700893

Γενικός Διευθυντής:
Δρ. Μηχ. Διπλ. Μηχ. Manfred Gerhard 

Υπεύθυνος δημοσιεύσεων (i.S.d.P.G.):
Διπλ. Οικ. Markus Vetter